Generalforsamling - Onsdag d. 29. januar. Kl 19:00

Onsdag d. 29. januar. Kl 19:00 – hos Læborg Autohandel, Ådalen 23, 6600 Vejen.
Der serveres et let traktement.


d. 18-12-2019 - 15:21

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 4 stemmetællere.

3. Formandens beretning - det forløbne år og arbejdsplan for det kommende år.

4. Regionens Hovedbestyrelsesmedlem orienterer om Hovedbestyrelsens arbejde i det forløbne år.

5. Behandling af regionens regnskab.

6. Valg af regionsformand (Punkt udgår)

7. Valg af regionsbestyrelse og suppleanter.

8. Valg af hovedbestyrelsesmedlem (Punkt udgår)

9. Valg af repræsentant og suppleant til Ung i Dansk Varmblod.

10. Valg af repræsentanter og suppleanter

11. Eventuelt.


Se flere nyheder