134

Generalforsamling, den 21. januar 2019
07-12-2018 - 20:33

den 21. januar 2019 kl.19.30 - Rødding Centret

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 4 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regionens hovedbestyrelsesmedlems orientering fra hovedbestyrelsen

5. Behandling af regionens regnskab

6. Valg af regionsformand (Annethe Winther modtager ikke genvalg)

7. Valg af regionsbestyrelse og suppleanter (Ole Magnus Jensen og Victoria Johnsen modtager genvalg)

8. Valg af hovedbestyrelsesmedlem (Suzi Fischer Sørensen modtager genvalg)

9. Valg af repræsentant til Ung i DV

10. Valg af repræsentanter og suppleanter

11. Eventuelt

Vi håber, at I har lyst til at deltage i ovennævnte. Generalforsamlingen er åben for medlemmer og inviterede gæster.

Husk aftenarrangement 12.nov. kl.19.30 Bøgegården
12-10-2018 - 23:17

Bo K. Møller, Johnny Hansen og Inge Madsen kommer forbi- emne:

Hvad skal der til for at flere af de dygtige danske springheste avlere finder det attraktivt at avle heste i Dansk Varmblod.

I Dansk Varmblod har vi i de senere år øget fokus på springhesteavlen, og med den nye Avlsledelse styrket springdommer gruppen.

Springdommer gruppen består af Signe Wiese, Claus Hansen, Bo K. Møller og Johnny Hansen.

Det er Avlsledelsens ønske, at orienterer om de nye tiltag, der er gjort i forbindelse med kåring og registrering af heste i Dansk Varmblod, ligesom

Der vil være en bred orientering om Avlsledelsens tanker og ønsker for springhesteavlen, herunder også afprøvnings muligheder.

Hvordan ser dommerne den fremtidige springhest. Hvilke kvaliteter skal den især have, er der noget der vægtes mere end andet?

Avlsledelsen ønsker med sit oplæg også, at komme i dialog med springhesteavlerne.

Hvad tanker gør avlerne sig, om den danske springhesteavl

Hvad kan vi i fællesskab gøre bedre for at styrke springhesteavlen, og sætte Danmark på verdenskortet med springhestene også

Vi håber, at avlerne vil møde talstærkt op med masser af ideer, debat og være med til at skabe konstruktiv dialog.

Alle avlere, ryttere og andre interesserede er velkomne- har i spørgsmål til arrangementet, så mail til mig på aniwi@eg.dk eller ring 51569620

Egnethedstest dressurheste -Tidsplan og katalog er klar
26-09-2018 - 20:36

Sted: 28. oktober Billund Sportsrideklub   - KATALOG   pg Tidsplan - se under arrangementer -egnethedstest 2018

Tidsplan kan også ses på DRF live

START KL. 9.30 tidsplan kommer her på hjemmesiden. Katalog kommer snart på www.varmblod.dk vælg egnethedstest- vælg kataloger

47 4 års heste af dressurafstamning tilmeldt pt.

Alle er velkomne - gratis entre - Billund Sportsrideklub har cafeteriet åben hele dagen.

Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig på mail aniwi@eg.dk eller via telefon 51569620  (annethe i winther) -gerne sms

Medicin kursus
26-09-2018 - 20:25

Vi forsøger at stable et medicin kursus på benene, men vi har brug for at høre fra jer, som eventuelt er interesseret, idet vi gerne skal være en 10-12 stk. Prisen vil blive omkring kr.1.100,-

Kurset indeholdertil forberedelse via nettet samt en aften med teori.  Kursusleder er dyrlæge Lone Christiansen, Ribe.

Tilmelding til aniwi@eg.dk

Medlemsmøde, den 8. oktober
02-09-2018 - 19:48

Region4 afholder medlemsmøde- den 8. oktober kl.19.30 - på adressen Ådalen 23, Vejen.

Vi har inviteret Karina Christiansen til at fortælle om:

Kom og få indblik i hestens gener og få værdifuld viden med hjem til avlsarbejdet.

Karina udtaler: Vi er vant til at vurdere hestenes ydre egenskaber, så som eksteriør og funktion. Men den rivende udvikling indenfor det genetiske område kan nu også bidrage med ny viden om, hvilke gener hesten bærer. Jeg kommer bl.a. ind på, hvordan generne nedarves, og hvorfor helsøskende ikke er genetisk ens. Hvorfor er afstamningskontrol vigtig, og hvordan foretages gentesten? Hvorfor opstår der pludselig arvelige lidelser, så som WFFS, og hvad har det med indavl at gøre m.v.

 

Desuden hører vi lidt nyt fra hovedbestyrelsen. Samme aften er der også mulighed, at fremsætte forslag til repræsentantskabs mødet i 2019.

Har I mulighed for at tilmelde jer, er I velkommen til at maile til aniwi@eg.dk , har I ikke tilmeldt jer, er I også velkommen

 

Vel mødt

 

 

Resultat fra følskuet
31-07-2018 - 10:04

Vi har nu afviklet vores følskue og resultatet er lagt online

Nyhed Følauktion 2018
19-07-2018 - 09:30

Følauktion Syd i nye rammer

Følskue 2018
02-07-2018 - 11:43

HUSK AT TILMELDE DIT FØL

Kursus- medicin håndtering
18-06-2018 - 21:57

Vi kan meddele, at vi i efteråret vil annoncere med et kursus i medicin håndtering jfr. gældende regler- pris, sted mv. melder vi ud primo oktober -

Hoppekåring samt 2 års hoppeskue - ÆNDRING -> MED LINK TIL TIDSPLAN
15-05-2018 - 00:46

Region4 afholder den årlige hoppekåring, den 23. juni for hvad angår

a sadelkåring for hopper af dressurafstamning

b. eksteriørkåring, hopper af springafstamning som stiller til eksteriørkåring kan tilbydes løsspringning

c. 2 års skue for springhopper incl. løsspringning

d. 2 års skue for dressurhopper vises løse i ridehus

tilmelding mv. se varmblodets hjemmeside under hopper  www.varmblod.dk

 

 

FIND TIDSPLANEN HER http://region4.dk/DK/Arrangementer/Arrangementer%202018/Hoppek%C3%A5ring.aspx 

Følskue, d. 29. juli
15-05-2018 - 00:39

Region 4 afholder det årlige følskue, den 29. juli på pladsen i Sdr. Hygum.

Har I fået føl og gerne vil have det med til følskue, men endnu ikke fået hoppen kåret, er dette muligt i f b med følskuet- afvikles sidst på dagen.

I år vil springføl blive vist løse i hallen. Dressurføl vil blive vist på dressurbanerne som vanligt

I forbindelse med følskuet kan I tilmelde jeres føl til regions følauktion.

 

Kom og hør dyrlæge Rikke Munk Andersen den 22. marts
27-02-2018 - 20:34

Region4 inviterer til AFTENARRANGEMENT

Sted: Rødding Centret - kl.19.30 -

Avl , præstationer og holdbarhed - hvor er vi, og hvad mangler vi

hvad skaber en verdensmester inden for dressur eller springning

Rikke kommer hele vejen rundt - desuden får vi også et indblik i, hvilke muligheder, der er for ifoling idag.

Entre 100.- incl. kaffe - tilmelding nødvendig  senest den 15 marts - mail: aniwi@eg.dk

 

Region4 Beretning 2018
30-01-2018 - 20:25

Generalforeningen for Reg.4

Generalforsamling region4
05-01-2018 - 22:07

Generalforsamling 2018

Den 25. januar - sted Rødding Centret kl.19.30

Dagsorden:

1. valg af dirigent

2. valg af 4 stemmetællere

3. formandens beretning

4. regionens hovedbestyrelsesmedlems  orientering fra hovedbestyrelsen

5. behandling af regionens regnskab

6. valg af regionsformand (udgår)

7. valg af regionsbestyrelse og suppleanter (Frank Evald modtager genvalg) (Anette Rasummussen modtager ikke genvalg)

8. valg af hovedbestyrelsesmedlem (udgår)

9. valg af repræsentant til ung i dv (udgår)

10. valg af repræsentanter og suppleanter

11. eventuelt

Generalforsamlingen er åben for medlemmer og inviterede gæster

kom og hør nyheder fra avlsledelsen
14-11-2017 - 22:05

Avlere og andre interesserede - går ikke glip af Region4 s aftenarrangement, Sdr. Hygum, den 30 november kl. 19.30

Vil man vide noget om de nye kåringsmuligheder i 2018, hvilken konsekvens de har, samt hvad der ellers er af andre nye tiltag, som avlsledelsen sætter i kraft, så kom og få informationen fra en af bagmændene Johnny Hansen avlsledelsen. Der vil også være betragtninger omkring vore hestes - styrker/svagheder - set i lyset af egnethedstesterne i dressur / springning, samt lidt om de nyligt afholdte kåringer i udlandet, vort niveau kontra deres mv.

Lån en trailer
10-09-2017 - 14:03

Lån en hestetrailer i DV Region 4

Medlemsfokus og tilfredshedsanalyse
05-09-2017 - 14:34

Dansk Varmblod er lige nu i gang med en medlemsundersøgelse for at lære jer medlemmer endnu bedre at kende. Udfyld spørgeskemaet og deltag samtidig i konkurrencen om en Ifor Williams Hestetrailer

Følauktion - 30 år jubilæum
08-08-2017 - 14:03

Følauktion Syd fejre 30 år jubilæum og flytter auktionsdagen til lørdag den 9. september

Opstaldingsliste til følskue
28-07-2017 - 09:31

Se listen her

Hoppekåring i forbindelse med følskue
27-07-2017 - 17:03

foreløbig oversigt kan ses her på vores hjemmeside under arrangementer


1 2 3 4 5 6 7